Om Mapsec


Organisation

 

Mapsec har formen av kommanditbolag. Detta ger stor frihet när det gäller omfattning av det arbete som varje medlem utför genom Mapsec. Vissa av Mapsecs medlemmar arbetar till en del direkt mot internationella organisationer såsom IMF och Världsbanken. Andra upprätthåller akademiska tjänster vi olika lärosäten runt om i Sverige. Ytterligare andra har nyligen pensionerat sig från höga tjänster i den svenska statsförvaltningen men fortsätter att arbeta deltid som konsulter. Vill du ansluta dig till gruppen, kontakta Allan Gustafsson. 

 

Utöver kretsen kommanditdelägare har Mapsec ett stort nätvärk av konsulter och forskare som, vid behov, kan knytas till individuella uppdrag. 

 

Mapsec samarbetar också med andra konsultföretag bl.a med ett större holländskt konsultföretag, ECORYS, och har genomfört flera uppdrag i samarbete med Arthur D. Little och med Statisticon. 

 

Värderingar 

 

Några av våra värderingar har vi sammanfattat i en miljöpolicy och en jämställdhetspolicy. 

 

Ledordet för allt utrednings- och utvärderingsarbete som Mapsec utför är "integritet". Vi beskriver verkligheten som vi ser den. Samtidigt är vi måna att vår analys och våra slutliga rekommendationer får genomslag och inte bara blir hyllvärmare. Detta innebär att vi försöker ha en så bred och djup dialog som möjligt med alla inblandade parter under arbetets gång. 

footer