Uppdrag


Sök: i

 

Nedan följer ett urval av de uppdrag som Mapsec genomfört.
Uppdrag Kompetensområde Uppdragsgivare År Land Språk
Course on PFM reform Finanspolitik, Sida 2011 Sverige
Quality Assurance for Rwanda IFMIS implementation Organisationsutveckling, Rwanda Mininstry of Finance 2011 Rwanda
Education Targeted Budget Support Pre-appraisal Förvaltningspolitik, Norad 2011 Vietnam
A future role for the Russian Federation Treasury Ekonomisk styrning, Svensk-Ryska Samarbetsprogrammet 2011 Ryssland
Konsekvensanalys av förslagen i DS Bortom fagert tal Socialpolitik, Statskontoret 2011 Sverige
Analys av effekterna av aktiva åtgärder på diskrimineringsområdet Förvaltningspolitik, Statskontoret 2011 Sverige
Vårdmatchning Hälso- och sjukvårdsekonomi och planering, Svenskt Näringsliv 2010 Sverige
Kartläggning av internationella erfarenheter av kontroller och åtgärder mot felaktiga utbetalningar Organisationsutveckling, Statskontoret 2010 Sverige
Analys av kostnads- och effektivitetseffekter av ombildning till enmyndigheter Organisationsutveckling, Statskontoret 2009 Sverige
Analys av Läkemedelsverket Ekonomisk styrning, Förvaltningspolitik, Statskontoret 2009 Sverige
Bedömning av kostnadseffekten av regeländringar Ekonomisk styrning, Organisationsutveckling, Försäkringskassan 2009 Sverige
Analys av regelverk och praxis i offentlig upphandling Ekonomisk styrning, ESO 2009 Sverige
Granskning av Försäkringskassans nyttokalkyler Förvaltningspolitik, Statskontoret 2008 Sverige
Långtidsutredning om hälso- och sjukvården i SLL Hälso- och sjukvårdsekonomi och planering, SLL 2008 Sverige
Utredning av Sidas inre effektivitet Förvaltningspolitik, Organisationsutveckling, Utrikesdepartement 2007 Sverige
« | 1 2 3 4 | »

footer