Uppdrag


Sök: i

 

Nedan följer ett urval av de uppdrag som Mapsec genomfört.
Uppdrag Kompetensområde Uppdragsgivare År Land Språk
Hantering av patientklagomål i England, Danmark och Nederländerna Hälso- och sjukvårdsekonomi och planering, Socialdepartementet 2014 Sverige
Vad kostar en ny jaktmyndighet? Förvaltningspolitik, Regeringskansliet 2013 Sverige
Försäljning av statliga konstverk Förvaltningspolitik, Kulturdepartementet 2013 Sverige
Kartläggning av svenskt multilateralt bistånd Biståndsförvaltning, Expertgruppen för biståndsanalys 2013 Sverige
Ägarprövning inom hälso- och sjukvården i några länder Förvaltningspolitik, Ägarprövningskommittén 2013 Sverige
Att motverka främlingsfientlighet och sociala risker – erfarenheter från Malmö Organisationsutveckling, Utbildningsdepartementetn 2013 Sverige
Kunskapssammanställning om ensamkommande barns etablering i samhällslivet Integrationspolitik, Arbetsmarknadsdepartementet 2013 Sverige
Evaluation of the Swedish Support to the Tax Administration in Albania, Phase 2, 2008-2012 Bistånd, SIPU 2013 Albanien
Bedömningar av effekter av förslag till statliga insatser inom integrationsområdet Integrationspolitik, Arbetsmarknadsdepartementet 2013 Sverige
Genomslag av några aspekter av patientlagstiftningen Hälso- och sjukvårdsekonomi och planering, Socialdepartementet 2013 Sverige
Assessment of the proposal for Council directive on implementing the principle of equal treatment Socialpolitik, Milieu Ltd 2013 Europa
Internationella jämförelser av överenskommelser mellan stat och ideell sektor Förvaltningspolitik, Utbildningsdepartementet 2013 Sverige
Kommunernas kostnader för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Förvaltningspolitik, Statskontoret 2012 Sverige
Uppföljning av överenskommelse om stöd till sammanhållen vård av de mest sjuka äldre Hälso- och sjukvårdsekonomi och planering, Statskontoret 2012 Sverige
Fördelningsmodell för stöd till URB 15 Förvaltningspolitik, Arbetsmarknadsdepartementet 2012 Sverige
« | 1 2 3 4 | »

footer