Utvärdering av Statens bostadsomvandling


Uppdraget var att utvärdera samhällsnyttan av det statliga bolaget Statens bostadsomvandlings verksamhet

Rapporter

 Utvärdering av Statens bostadsomvandling AB

Tillbaka till uppdragen
Start 2014-09
Slut 2014-012
Mottagarorganisation Kommittén EU & kommunernas bostadspolitik
Uppdragsgivare Kommittén EU & kommunernas bostadspolitik

footer