Museiväsendets organisation i Danmark, Nederländerna, England, Nya Zeeland och Brasilien


Som underlag för sina ställningstaganden ville Museiutredningen 2014/15 bland annat inhämta erfarenheter och lärdomar från andra länder som genomfört och/eller diskuterat organisatoriska förändringar på museiområdet. Mapsec gjorde en sammanställning av dessa för fem länder.

Rapporter

 Museiväsendets organisation i Danmark, Nederländerna, England, Nya Zeeland och Brasilien

Tillbaka till uppdragen
Start 2014-12
Slut 2015-2
Mottagarorganisation Kulturdepartementet
Uppdragsgivare Kulturdepartementet

footer