Förhandsutvärdering av utkastet till socialfondsprogram i Sverige


Uppdraget syftade till att, som ett steg i beredningsprocessen, göra en förhandsutvärdering av det av Arbetsmarknadsdepartementet utarbetade förslaget till Sveriges nationella program för Europeiska Socialfonden 2014-2020


Tillbaka till uppdragen
Start 2014-06
Slut 2014-08
Mottagarorganisation Arbetsmarknadsdepartementet
Uppdragsgivare Arbetsmarknadsdepartementet

footer