Preclearance för USA på Arlanda flygplats


Uppdraget syftade till att göre en samhällsekonomisk analys av projektet att bygga om Pir F i terminal 5 på Arlanda för att inhysa amerikansk preclearance av passagerare och bagage på direktlinjer till USA.

Rapporter

 Samhällsekonomisk analys av preclearance på Arlanda

Tillbaka till uppdragen
Start 2015-10
Slut 2015-12
Mottagarorganisation Näringsdepartementet
Uppdragsgivare Näringsdepartementet

footer