Konsekvensanalys av en inkorporering av Barnkonventionen i svensk lagstiftning


Uppdraget var att göra en bedömning av konsekvenserna av att inkorporera Barnkonventionen i svensk lagstiftning

Rapporter

 Konsekvensanalys av inkorporering av Barnkonventionen i svensk lagstiftning

Tillbaka till uppdragen
Start 2015-10
Slut 2015-12
Mottagarorganisation Barnrättighetsutredningen
Uppdragsgivare Barnrättighetsutredningen

footer