A future role for the Russian Federation Treasury


Inom ramen för det Svensk-Ryska Samarbetsprogrammet fördes en dialog kring ryska den ryska kassaförvaltningens framtid. Mapsec utarbetade ett underlag för den dialogen.

Rapporter

 A Future Role for the RF Treasury

Tillbaka till uppdragen
Start 2011-09
Slut 2011-09
Mottagarorganisation Ministry of Finance Russia
Uppdragsgivare Svensk-Ryska Samarbetsprogrammet

footer