Ett nationellt, individcentrerat, digitalt, ekosystem för hälsa, vård, omsorg, forskning och utveckling


Projektet syftade till att skapa medvetenhet om de stora samhällsekonomiska vinsterna med att gå från nuvarande fragmenterade institutionscentrerade IT struktur inom vården och omsorgen till en individcentrerad struktur och logik samt att måla upp en vision för hur detta kan och bör gå till.

Rapporter

 Ett nationellt, individcentrerat, digitalt ekosystem för hälsa, vård, omsorg, forskning och utveckling

Tillbaka till uppdragen
Start 2016-04
Slut 2016-010
Mottagarorganisation Regering, landsting och kommuner
Uppdragsgivare Vinnova

footer