Marknadshyresnivåer för kanslier och chefsbostäder i städer där Sverige har representation

Tillbaka till uppdragen
Start 2014-01
Slut 2015-01
Mottagarorganisation
Uppdragsgivare Utrikesdepartementet

footer