Utredning av Östekonomiska institutets verksamhet


Inför beslut om eventuell fortsatt finansiering av Östekonomiska Institutet ombads Mapsec göra en utvärdering av UDs stöd till institutet under perioden juli 2009 - februari 2014.


Tillbaka till uppdragen
Start 2014-02
Slut 2014-06
Mottagarorganisation Utrikesdepartementet
Uppdragsgivare Utrikesdepartementet

footer