Analys av Skolväsendets överklagandenämnds arbetsformer


Uppdraget syftade till att genomlysa Skolväsendets överklagandenämnd med fokus på: processer och ärendehantering, inklusive arbetsfördelning mellan kansliet och ordföranden; kansliets kompetensförsörjning; åtgärder för att bibehålla goda effekter av tidigare omorganisering; hur och hur mycket ordförandens arbetsbörda kunde hållas nere utan att rättssäkerheten äventyras. Genomlysningen skulle också inkludera jämförelser med andra nämndmyndigheter.Tillbaka till uppdragen
Start 2014-10
Slut 2014-12
Mottagarorganisation Utbildningsdepartementet
Uppdragsgivare Utbildningsdepartementet

footer