Utvärdering av the Mental Health First Aid training and Research Program, MHFA


Uppdraget var att utvärdera vilka effekter de självmordsförebyggande utbildningsprogrammen Mental Health First Aid training and Research Program (MHFA) och Youth Mental Health First Aid, (MHFA-Y) har för deltagarna på kurserna med avseende på kunskap, attityder och upplevd benägenhet/förmåga att hjälpa personer som befinner sig i akuta krissituationer, samt utvärdera vilka effekter programmen har för personer i kris med avseende på hur det blir bemötta och vilken risk de har för att falla in i självskadebeteende eller suicid samt att göra en uppskattning av kostnadseffektiviteten för utbildningen.


Tillbaka till uppdragen
Start 2014-06
Slut 2014-07
Mottagarorganisation Myndigheten för vårdanalys
Uppdragsgivare Myndigheten för vårdanalys

footer