Uppdrag


Sök: i

 

Nedan följer ett urval av de uppdrag som Mapsec genomfört.
Uppdrag Kompetensområde Uppdragsgivare År Land Språk
A future role for the Russian Federation Treasury Ekonomisk styrning, Svensk-Ryska Samarbetsprogrammet 2018 Ryssland
Education Targeted Budget Support Pre-appraisal Förvaltningspolitik, Norad 2018 Vietnam
Ett nationellt, individcentrerat, digitalt, ekosystem för hälsa, vård, omsorg, forskning och utveckling Hälso- och sjukvårdsekonomi och planering, Vinnova 2016 Sverige
Konsekvensanalys av en inkorporering av Barnkonventionen i svensk lagstiftning Konsekvensanalyser, Barnrättighetsutredningen 2015 Sverige
Konsekvensanalys av penningtvättsutredningens förslag Konsekvensanalyser, Penningtvättsutredningen 2015 Sverige
Preclearance för USA på Arlanda flygplats Ekonomisk politik & styrning, Näringsdepartementet 2015 Sverige
Museiväsendets organisation i Danmark, Nederländerna, England, Nya Zeeland och Brasilien Förvaltningspolitik, Kulturdepartementet 2015 Sverige
Assessment of the evaluability of Finlands international climate financing Biståndsförvaltning, Professional Management 2015 Finland
Principen mångfald - en kvalitativ studie Utbildningsdepartementet 2015 Sverige
Konsekvensanalys av utredningen för ett stärkt civilsamhälle Kommittéväsendet 2015 Sverige
Marknadshyresnivåer för kanslier och chefsbostäder i städer där Sverige har representation Utrikesdepartementet 2015 Sverige
Conceptual Design of an Intgrated Financial Management Systtem for the Government of Rwanda IT-stöd för styrning, Ernst & Young 2014 Rwanda
Utvärdering av the Mental Health First Aid training and Research Program, MHFA Hälso- och sjukvårdsekonomi och planering, Myndigheten för vårdanalys 2014 Sverige
Utvärdering av Statens bostadsomvandling Bostadspolitik, Kommittén EU & kommunernas bostadspolitik 2014 Sverige
Förhandsutvärdering av utkastet till socialfondsprogram i Sverige Arbetsmarknadspolitik, Arbetsmarknadsdepartementet 2014 Sverige
« | 1 2 3 4 | »

footer