Uppdrag


Sök: i

 

Nedan följer ett urval av de uppdrag som Mapsec genomfört.
Uppdrag Kompetensområde Uppdragsgivare År Land Språk
Ett nationellt, individcentrerat, digitalt, ekosystem för hälsa, vård, omsorg, forskning och utveckling Hälso- och sjukvårdsekonomi och planering, Vinnova 2016 Sverige
Konsekvensanalys av en inkorporering av Barnkonventionen i svensk lagstiftning Konsekvensanalyser, Barnrättighetsutredningen 2015 Sverige
Konsekvensanalys av penningtvättsutredningens förslag Konsekvensanalyser, Penningtvättsutredningen 2015 Sverige
Preclearance för USA på Arlanda flygplats Ekonomisk politik & styrning, Näringsdepartementet 2015 Sverige
Museiväsendets organisation i Danmark, Nederländerna, England, Nya Zeeland och Brasilien Förvaltningspolitik, Kulturdepartementet 2015 Sverige
Assessment of the evaluability of Finlands international climate financing Biståndsförvaltning, Professional Management 2015 Finland
Principen mångfald - en kvalitativ studie Utbildningsdepartementet 2015 Sverige
Marknadshyresnivåer för kanslier och chefsbostäder i städer där Sverige har representation Utrikesdepartementet 2015 Sverige
Konsekvensanalys av utredningen för ett stärkt civilsamhälle Kommittéväsendet 2015 Sverige
Conceptual Design of an Intgrated Financial Management Systtem for the Government of Rwanda IT-stöd för styrning, Ernst & Young 2014 Rwanda
Analys av Skolväsendets överklagandenämnds arbetsformer Förvaltningspolitik, Utbildningsdepartementet 2014 Sverige
Utvärdering av the Mental Health First Aid training and Research Program, MHFA Hälso- och sjukvårdsekonomi och planering, Myndigheten för vårdanalys 2014 Sverige
Utvärdering av Statens bostadsomvandling Bostadspolitik, Kommittén EU & kommunernas bostadspolitik 2014 Sverige
Utredning av Östekonomiska institutets verksamhet Internationella relationer, Utrikesdepartementet 2014 Sverige
Förhandsutvärdering av utkastet till socialfondsprogram i Sverige Arbetsmarknadspolitik, Arbetsmarknadsdepartementet 2014 Sverige
« | 1 2 3 4 | »

footer