GertPaulsson

Gert Paulsson


Gert Paulsson är ekonomie doktor i företagsekonomi. Han har mer än 20 års erfarenhet av arbete med utveckling av den offentliga sektorns organisation och styrning. Gert arbetar vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, men är även engagerad i Mapsec.


Gert Paulsson är ekonomie doktor i företagsekonomi. Han har mer än 20 års erfarenhet av arbete med utveckling av den offentliga sektorns organisation och styrning.

Gert har erfarenhet av alla delar av den ofentliga sektorn och har, förutom vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet arbetat vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE), Statsrådsberedningen, Riksrevisionsverket, Finansdepartementet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Gert har främst kompetens i ekonomistyrning, men också i organisation och finansiering av offentlig sektor. Läs CV pdf

Telefon
Mobil+46-733-618 480
E-postFörnamn.Efternamn@mapsec.se
FaxSpråk
Läsa
Tala
Skriva
Svenska
5
5
5
Engelska
5
4
4
1=grundläggande, 5=modersmål eller motsvarande.Utbildningar
Ekonomi doktor1986 - 1993
Lunds universitet
 


Uppdrag
 Den offentliga sektorn och sysselsättningen


Anställningar
Lunds universitet2001 - -
Universitetslektor
Undervisning, forskning, externa uppdrag.
 


Rapporter
 Den offentliga sektorn och sysselsättningen
 Vidareutveckling av det finanspolitiska regelverket


footer