KristerEduards

Krister Eduards


Krister Eduards är civilekonom. Han har tjänstgjort vid UD, Sida och utlandsmyndigheterna i Paris, Tunis och Moskva. Hans fokus är projektplanering och utvärderingar med inriktning på hälsofrågor, social utveckling, gender, och internationellt samarbete.


Krister Eduards är utbildad vid Arméns Tolkskola 1961-62, Handelshögskolan i Göteborg (civilekonom) 1962-66 och Utrikesdepartementets aspirantutbildning 1966-68. Han har tjänstgjort vid UD, Sida och utlandsmyndigheterna i Paris, Tunis och Moskva. Hans fokus ligger på projektplanering och utvärderingar inom utvecklingssamarbetet med inriktning på hälsofrågor, social utveckling, gender, internationellt samarbete, fred och konflikt. Han har landerfarenhet från i första hand Asien, Latinamerika och Central- och Östeuropa.Telefon
Mobil
E-postFörnamn.Efternamn@mapsec.se
Fax


Uppdrag
 Utredning av Östekonomiska institutets verksamhet
Rapporter
Inga rapporter hittades

footer