KlasMarkensten

Klas Markensten


Klas Markensten är fil lic i nationalekonomi och har lång biståndserfarenhet. Han är expert på biståndsmetoder , landstrategier och resultatfrågor . Han arbetar för närvarande huvudsakligen med utvärderingar.
Telefon
Mobil
E-postFörnamn.Efternamn@mapsec.se
Fax


Uppdrag
Inga uppdrag registreradeRapporter
Inga rapporter hittades

footer