Björn-ToreCarlsson

Björn-Tore Carlsson


Björn Tore Carlsson är civilekonom med specialisering på förvaltningsekonomi.Han har lång erfarenhet inom FN-systemet centralt och i Asien. Som konsult har lett ett stort antal utredningar och genomförandeuppdrag i ASEAN länderna, Afrika, Västra Balkan.


I Sverige arbetade Björn-Tore på Stadshuset, RRV och Statskonsult innan han 1975 rekryterades till UNDP i New York som förvaltningsrevisor för UNDPs fältkontor i sub-Saharan Afrika och därefter för att bygga UNDPs resursstyrningssystem. Från 1985 var han placerad i Kuala Lumpur med ansvar för Malaysia, Singapore och Brunei och därefter i Myanmar. Sedan 1990 har han varit självständig konsult med inriktning först på FN-systemet (Multibiståndsutredningen, de nordiska FN-projekten etc.) men sedermera som expert på det multilaterala utvecklingssamarbetets samordning och effektivitet, särskilt EU. Geografiskt har hans inriktning varit på ASEAN, Afrika och Västra Balkan för EU, Sida m.fl. Han har också lett ett antal utvärderingar av biståndsorganisationer och -program och lett projekt med inriktning på rule-of-law och förvaltningsreformer. Läs CV pdf

Telefon
Mobil070-890 04 14
E-postbjorntore.carlsson@gmail.com
Fax


Uppdrag
Inga uppdrag registreradeRapporter
Inga rapporter hittades

footer