BoJerlström

Bo Jerlström


Bo Jerlström är nationalekonom med bred internationell bakgrund från FN och från mer än tre decennier inom UD, senast som ambassadör. Han har stor erfarenhet av reformer av det multilaterala systemet och har genomfört en rad internationella uppdrag.


Uppdragen har gällt bl.a. sambanden mellan hållbar tillväxt, finansiering och infrastruktur. Bo är Senior rådgivare till FNs Kapitalutvecklingsfond UNCDF och till den oberoende tankesmedjan Global Utmaning.Telefon
Mobil+46 70-962 00 15
E-postbo.jerlstrom@gmail.com
Fax


Uppdrag
Inga uppdrag registreradeRapporter
Inga rapporter hittades

footer