KristianBolin

Kristian Bolin


Kristian Bolin är professor i nationalekonomi vid Lunds universitet och sedan hösten 2013 professor i Hälsoekonomi och föreståndare för Centrum för Hälsoekonomi vid Göteborgs universitet.


Kristian har deltagit i och ansvarat för en rad arbeten inom hälso- och sjukvårdsområdet. Han har bland annat deltagit i utvecklingen av analysinstrument för långtidsstudier av sjukdomsutveckling och hälso- och sjukvårdsutnyttjande och i Socialstyrelsens riktlinjearbete avseende Depression och Ångestsyndrom. Kristian har också genomfört ett antal studier där olika typer av registerinformation används, exempelvis kostnads- och kostnadseffektstudier. Läs CV pdf

Telefon
Mobil070-655 46 24
E-postkristian.bolin@economics.gu.se
Fax


Uppdrag
Inga uppdrag registreradeRapporter
Inga rapporter hittades

footer