GunnelHedman

Gunnel Hedman


Arbetat i tjugofem års i ledande befattningar i regerings- och riksdagskansli med framförallt miljö-och tillväxtfrågor. Nu strategirådgivare och utredare.Unik erfarenhet av att navigera inom och mellan politik, organisation och företagande.


Gunnel Hedman är samhällsvetare. Har arbetat med de flesta samhällsområden internationellt och nationellt. Hennes huvudinriktning är näringslivs-, regional tillväxt- och miljöfrågor. Hon har arbetat länge i riksdag och regeringskansli där hon varit sakkunnig i Statsrådsberedningen, kanslichef på Miljövårdsberedningen och ämnessakkunnig på Näringsdepartementet. Hon har också varit ledamot av Miljöteknikdelegationen och biträdande generalsekreterare, tillika natur-och miljöchef, på Svenska Naturskyddsföreningen. Sen 2005 arbetar hon som konsult och har bl.a. genomfört flera uppdrag för att genom offentlig och privat samverkan utveckla kommuner och regioner och affärsområden. Läs CV pdf

Telefon
Mobil+46 70 312 28 99
E-postgunnel.hedman@mapsec.se
Fax

Utbildningar
1973 - 1976
Linköpings universitet
 


Uppdrag
 Internationella jämförelser av överenskommelser mellan stat och ideell sektor
 Konsekvensanalys av penningtvättsutredningens förslag
 Marknadshyresnivåer för kanslier och chefsbostäder i städer där Sverige har representation
 Konsekvensanalys av utredningen för ett stärkt civilsamhälle


Anställningar
Mapsec2008 -
Partner
 
Tänkvärt Företag AB2005 -
Ordf.
 
Näringsdepartementet2000 - 2005
Ämnesakkunnig
 
Riksdagen1998 - 2000
Stabschef
 
Naturskyddsföreningen1995 - 1998
Bitr. generalsekreterare
 
Miljödepartementet1991 - 1994
Kanslichef
 
Riksdagen1982 - 1991
Internationell sekr.m.m.
 
Statsrådsberedningen1976 - 1982
Sakkunnig
 


Rapporter
 Principen mångfald-en kvalitativ studie
 Marknadsnivåer för kanslier och chefsbostäder i ett antal länder där Sverige har representation (2014)
 Internationella jämförelser av överenskommelser mellan stat och ideell sektor
 Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U 2014:04) -konsekvensanalys
 Uppskattade marknadsnivåer för Sveriges representation
 Marknadshyresnivåer chefsbostäder i fem städer där Sverige har representation
 Marknadsnivåer för kanslier och chefsbostäder i ett antal länder där Sverige har representation (2015)


footer