AnnaKrohwinkel Karlsson

Anna Krohwinkel Karlsson


Anna Krohwinkel Karlsson är ekonomie doktor i företagsekonomi med inriktning mot offentlig förvaltning. Hon har arbetat som forskare och utredare med fokus på organisering, styrning och finansiering inom bland annat bistånd samt vård, skola och omsorg.


Anna Krohwinkel Karlsson är ekonomie doktor i företagsekonomi med inriktning mot offentlig förvaltning. Hon har arbetat som forskare och utredare med fokus på organisering, styrning och finansiering inom bland annat biståndsområdet och vård, skola, omsorg.

Anna Krohwinkel Karlsson har bland annat arbetat som projektledare för en utredning om ersättningsmodeller för en sammanhållen vård och omsorg om äldre (för Socialdepartementet, i samarbete med Stiftelsen Leading Health Care). Hon har för Utrikesdepartementets räkning analyserat alternativa principer för budgetering av utvecklingsbiståndet. Hon har även arbetat som effektivitetsrevisor och utvärderare vid Riksrevisionen och Institutet för Utvärdering av Internationellt Utvecklingssamarbete (Sadev).

I botten har Anna Krohwinkel Karlsson en ekonomie doktorsexamen vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har bedrivit postdoktoral forskning vid Stanford University. Hon är för närvarande även verksam vid Stockholms Centrum för Forskning om Offentlig Sektor (Score). Läs CV pdf

Telefon
Mobil+46-708 18 59 05
E-postanna.k.karlsson@hhs.se
Fax


Uppdrag
Inga uppdrag registreradeRapporter
Inga rapporter hittades

footer