KjellJansson

Kjell Jansson


Civilingenjör och dr. i nationalekonomi från Stockholms universitet. Jansson har omfattande erfarenhet av analyser av persontransporter. Har deltagit i flera forskningsprojekt för EU-kommissionen. Han har haft uppdrag i olika länder som Singapore, Peru, I


Civilingenjör från KTH i Stockholm, 1971, och dr. i nationalekonomi från Stockholms universitet, 1991. Har omfattande erfarenhet av analyser av persontransporter. Har exempelvis arbetat på Stockholms läns landstings trafikkontor, AB Storstockholms lokaltrafik, Väg- och transportforskningsinstitutet, Nationalekonomiska institutionen på Stockholms Universitet, Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), ÅF- Infrastruktur, Transportekonomisk institut (TØI)i Norge, Møreforsking Molde AS, KTH i Stockholm. Har också arbetat som egen konsult med uppdrag i ett antal länder förutom Sverige: Singapore, Indien, Ryssland, Peru, Honduras, Estland, Chile, Serbien, Albanien. Specialiserad på persontransporter i allmänhet och speciellt på nytto-kostnadsanalyser, prissättning, organisation av kollektivtrafik. Har deltagit i ett antal utredningar om höghastighetståg, senast i regeringsuppdraget som leddes av Gunnar Malm.Telefon
Mobil+46 73 6223113
E-postkjsek@hotmail.com
FaxSpråk
Läsa
Tala
Skriva
Svenska
1
1
1
Engelska
1
2
2
Spanska
2
3
3
1=grundläggande, 5=modersmål eller motsvarande.Utbildningar
Civilingenjör1966 - 1971
KTH, Stockholm
 
Fil. Dr. Nationalekonomi1973 - 1991
Stockholms universitet
 


Uppdrag
 Preclearance för USA på Arlanda flygplats
 Konsekvensanalys av förslagen i DS Bortom fagert tal


Anställningar
Trafikanalys2012 - 2014
Seniorekonom
Samhällsekonomiska analyser. Följa Trafikverkets modellanalyser.
 
Møreforsking Molde AS2006 - 2009
Forskare
Simuleringar och utvärdering av ny järnväg Oslo-Ski, Nytt taxesystem för Oslo-akershus, effekter av subventionering av regionala flygplatser.
 
KTH Stockholm2004 - -
Forskare
Kvalitetsincitament och kvalitetsutfall i SL: s upphandlingskontrakt, utvärdering av förslag på förändring av kollektivtrafikutbud och kollektivtrafiktaxa i Mälardalen, Möjligheter att kombinera persontransportmodeller, undervisning i modeller och transportekonomi.
 
ÅF-Infrastruktur2004 - 2006
Utredare
Nytto-kostnadsanalyser av olika järnvägsprojekt på uppdrag av Banverket, kurs i transportekonomi i Serbien, förstudie av ny motorväg i Albanien.
 
Transportøkonomisk Institutt, Norge1998 - 2002
Forskare
Värderingar av restidskomponenter, medförfattare till ekonomisk lärobok för transportmyndigheter, modell för välfärdsmaximering versus vinstmaximering hos kollektivtrafikoperatörer.
 
SIKA1994 - 1997
Projektledare
Ansvarig för samhällsekonomi, exempelvis för Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler (ASEK). Utredningar av avreglering av långväga busstrafik, granskning av Banverkets och Vägverkets kalkyler. Deltog i trafikverkens åtgärdsplanering.
 
AB Storstockholms lokaltrafik1975 - 1982
Utredare
Prissättning, nytto-kostnadsanalyser, linjenätsrevideringar med hjälp av datorsimuleringar
 
Trafikkontorer, landstinget Stockholms län1972 - 1975
Assistent
Kollektivtrafikutredningar, nytto-kostnadsanalyser
 
Volvo Transportsystem -
Olika uppdrag under olika år i Singapore och Peru.
 


Rapporter
 Vägverkets planering och den politiska beslutsprocessen
 Samhällsekonomisk analys av preclearance på Arlanda


footer