Våra konsulter


Delägare


AllanGustafsson Allan Gustafsson

Allan Gustafsson är disputerad nationalekonom med inriktning på offentlig styrning innefattande finanspolitik, budgetering och redovisning, mål- och resultatstyrning, huvudmannafrågor, hälso- och sjukvårdsekonomi och planering, m.m. Han är VD i Mapsec.
AndersBerg Anders Berg

Anders Berg, sociolog, tidigare universitetslärare, forskare och utredare, har arbetat inom central förvaltning och regeringskansli, varit konsultchef och IT-företagare. Fokus: strategifrågor, regional/lokal utveckling, tillväxt- och förändringsprocesser.
AnnaKrohwinkel Karlsson Anna Krohwinkel Karlsson

Anna Krohwinkel Karlsson är ekonomie doktor i företagsekonomi med inriktning mot offentlig förvaltning. Hon har arbetat som forskare och utredare med fokus på organisering, styrning och finansiering inom bland annat bistånd samt vård, skola och omsorg.
EvaldNalin Evald Nalin

Evald Nalin är disputerad nationalekonom. Han har tidigare jobbat i Finansdepartementet som departementsråd. Evald har sysslat med en rad ekonomisk-politiska frågor: makroekonomi, prognoser, strukturella frågor, utvecklingsekonomi.
GertPaulsson Gert Paulsson

Gert Paulsson är ekonomie doktor i företagsekonomi. Han har mer än 20 års erfarenhet av arbete med utveckling av den offentliga sektorns organisation och styrning. Gert arbetar vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, men är även engagerad i Mapsec.
GunnelHedman Gunnel Hedman

Arbetat i tjugofem års i ledande befattningar i regerings- och riksdagskansli med framförallt miljö-och tillväxtfrågor. Nu strategirådgivare och utredare.Unik erfarenhet av att navigera inom och mellan politik, organisation och företagande.
Håkan Nordgren

KjellJansson Kjell Jansson

Civilingenjör och dr. i nationalekonomi från Stockholms universitet. Jansson har omfattande erfarenhet av analyser av persontransporter. Har deltagit i flera forskningsprojekt för EU-kommissionen. Han har haft uppdrag i olika länder som Singapore, Peru, I
KristerEduards Krister Eduards

Krister Eduards är civilekonom. Han har tjänstgjort vid UD, Sida och utlandsmyndigheterna i Paris, Tunis och Moskva. Hans fokus är projektplanering och utvärderingar med inriktning på hälsofrågor, social utveckling, gender, och internationellt samarbete.
PerHallerby Per Hallerby

Per Hallerby arbetar som professionell styrelseledamot i huvudsakligen onoterade aktiebolag. Han har även erfarenhet från börsnoterade bolag och sitter som styrelseordförande i börsnoterade Addnode AB och ordförande i Xtracom Consulting AB på Aktietorget.
Per-ÅkeAndersson Per-Åke Andersson

Per-Åke Andersson är doktor i nationalekonomi från Göteborgs universitet med specialisering i utvecklingsekonomi. Forskningsintressen inkluderar makroekonomi, utvärderingar, investeringar och fattigdomsfrågor.
RichardMurray Richard Murray

Richard Murray är disputerad nationalekonom och har arbetat i många år i offentliga utredningar och på Statskontoret som chefsekonom. I fokus har stått styrning, utvärdering och utveckling av offentlig förvaltning.


Associerade medlemmar


Björn-ToreCarlsson Björn-Tore Carlsson

Björn Tore Carlsson är civilekonom med specialisering på förvaltningsekonomi.Han har lång erfarenhet inom FN-systemet centralt och i Asien. Som konsult har lett ett stort antal utredningar och genomförandeuppdrag i ASEAN länderna, Afrika, Västra Balkan.
BoJerlström Bo Jerlström

Bo Jerlström är nationalekonom med bred internationell bakgrund från FN och från mer än tre decennier inom UD, senast som ambassadör. Han har stor erfarenhet av reformer av det multilaterala systemet och har genomfört en rad internationella uppdrag.
KlasMarkensten Klas Markensten

Klas Markensten är fil lic i nationalekonomi och har lång biståndserfarenhet. Han är expert på biståndsmetoder , landstrategier och resultatfrågor . Han arbetar för närvarande huvudsakligen med utvärderingar.
KristianBolin Kristian Bolin

Kristian Bolin är professor i nationalekonomi vid Lunds universitet och sedan hösten 2013 professor i Hälsoekonomi och föreståndare för Centrum för Hälsoekonomi vid Göteborgs universitet.
footer