Här är en text kring kompetensområden. Denna ska visas före själva områdena. Byt ut texten. Den ligger på sidan som heter Kompetensområden i admin. 


Kompetensområden


Förvaltningspolitik


Organisationsutveckling


Socialpolitik


Hälso- och sjukvårdsekonomi och planering


Regionalpolitik och utveckling


Statistik och demografi


IT-stöd för styrning


Ekonomisk politik & styrning

Utvärdering av ekonomisk politik

Makroekonomisk analys


Biståndsförvaltning


Internationella relationer

Sveriges relationer till internationella organisationer

Miljöfrågor

Styrning mot miljömål

Integrationspolitik


Konsekvensanalyser

Bedömning av konsekvenser av statliga utredningars förslag i allmänhet och lagförslag i synnerhet

Arbetsmarknadspolitik


Bostadspolitik


Bistånd


Transportekonomiska analyser


footer