Rapporter


Sök:

 

Nedan redovisas ett urval av rapporter författade av Mapsecs konsulter. Listan är inte komplett och kommer att uppdateras efter hand.Rapportnamn År Uppdragsgivare Språk
Granskning av nyttokalkylerna för Försäkringskassans förnyelsearbete 2008 Statskontoret
Vidareutveckling av det finanspolitiska regelverket 2008 Finanspolitiska rådet
Biologisk mångfald - En analys av begreppet och dess användning i den svenska miljöpolitiken 2008 Regeringskansliet
Den centrala förvaltningens struktur 2008 Regeringskansliet
Kostnader för regeländringar i socialförsäkringssystemet 2007 Försäkringskassan
Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet 2007 Utrikesdepartementet
Strukturella löneskillnader mellan kommunerna 2006 2006 års översyn av utjämningssystemet
Evaluation of the Institutional Development Cooperation project with Inspectorate-General of Finance 2006 Riksrevisionen
Den offentliga sektorn och sysselsättningen 2006 Svenskt Näringsliv
Evaluation of NCA-SNAO support to the OAG of Rwanda 2006 Riksrevisionen
Evaluation of the Pro-Audit Project in the Administrative Tribunal in Mozambique 2006 Riksrevisionen
SISTAFE - Baseline study 2006 Norad
Ansvaret för betalningsbalansstatistiken 2006 Riksbanken
Den kommunala budgetprocessens betydelse för det ekonomiska utfallet i kommunerna 2005 Sveriges Kommuner och Landsting
Evaluation of phase 2 of the SNAO institutional capacity building project with the three audit institutions in Bosnia and Herzegovina 2005 Riksrevisionen
« Bakåt | 1 2 3 4 5 | Framåt »

footer