Rapporter


Sök:

 

Nedan redovisas ett urval av rapporter författade av Mapsecs konsulter. Listan är inte komplett och kommer att uppdateras efter hand.Rapportnamn År Uppdragsgivare Språk
Vad koster en ny Jaktmyndighet? 2013 Lantbruksdepartementet
Kommunernas kostnader för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux 2012 Statskontoret
Uppföljning av överenskommelse om stöd till en sammanhållen vård och omsorg av de mest sjuka äldre 2012 Statskontoret
Analys av effekterna av aktiva åtgärder på diskrimineringsområdet 2011 Statskontoret
Vårdmatchningstjänst - en heltäckande tjänst för att förbättra tillgänglighet och flöden i vården 2010 Svenskt Näringsliv
Kartläggning av internationella erfarenheter av kontroller och åtgärder mot felaktiga utbetalningar 2010 Statskontoret
Analys av kostnads- och effektivitetseffekter av ombildning till enmyndigheter 2010 Statskontoret
Analys av Läkemedelsverket verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009 Statskontoret
SISTAFE at the Crossroads, report of the 7th Mission 2009 Belgian Co-operation
SmartFMS Quality Assurance Group - report of first mission 2009 Rwanda / World Bank
Ansvars- och strukturfrågor -- delrapport 8 i Långtidsutredning om hälso- och sjukvården i SLL 2009 Stockholm Läns Landsting
Intäkts- och kostnadsframskrivning -- delrapport 3 i Långtidsutredning om hälso- och sjukvården i SLL 2009 Stockholm Läns Landsting
Regelverk och praxis i offentlig upphandling 2009 ESO
Framtidens hälso- och sjukvård 2009 Stockholms Läns Landsting
Finansiering och styrning - delrapport 7 i Långtidsutredning om hälso- och sjukvården i SLL 2009 Stockholm Läns Landsting
« Bakåt | 1 2 3 4 5 | Framåt »

footer