Museiväsendets organisation i Danmark, Nederländerna, England, Nya Zeeland och Brasilien

Rapporten beskriver och analyserar museiväsendets organisation i ett antal jämförelseläder

År / Nummer
2015 /

Uppdragsgivare
Museiutredning 2014/15

Uppdrag
Museiväsendets organisation i Danmark, Nederländerna, England, Nya Zeeland och Brasilien

Författare
Sören Häggroth
footer