Kompletterande förhandsutvärdering av förslag till program för Europeiska Socialfonden 2014-2020

Som en del i beredningen av de nationella socialfondsprogrammen genomförde Mapsec en kompletterande förhandsutvärdering av Sveriges programförslag. Rapporten utgör arbetsmaterial för departementet

År / Nummer
2014 /

Uppdragsgivare
Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag

Författare
Evald Nalin
footer