Samhällsekonomisk analys av preclearance på Arlanda

I rapporten redovisas en översiktlig samhällsekonomisk analys av projektet att bygga om Pir F i terminal 5 på Arlanda för att inhysa amerikansk preclearance av passagerare och bagage på direktlinjer till USA.

År / Nummer
2015 /

Uppdragsgivare
Näringsdepartementet

Uppdrag
Preclearance för USA på Arlanda flygplats

Författare
Kjell Jansson
Richard Murray
Arne Karyd
footer