Konsekvenserna av föreslagen penningtvättsreglering

Rapporten, som lyftes in som ett kapitel i utredning, redovisar förväntade kostnader av förslagen för verksamhetsutövarna, tillsynsmyndigheterna och den föreslagna samordningsfunktionen.

År / Nummer
2015 /

Uppdragsgivare
Penningtvättsutredningen

Uppdrag
Konsekvensanalys av penningtvättsutredningens förslag

Författare
Anders Berg
Allan Gustafsson
Lennart Gustafsson
Gunnel Hedman
footer