Konsekvensanalys av inkorporering av Barnkonventionen i svensk lagstiftning

Utredningen föreslår en inkorporering av Barnkonventionen i svensk lagstiftning. Rapporten redovisar en konsekvensanalys av förslagen.

År / Nummer
2015 /

Uppdragsgivare
Barnrättighetsutredningen

Uppdrag
Konsekvensanalys av en inkorporering av Barnkonventionen i svensk lagstiftning

Författare
footer