Utvärdering av Statens bostadsomvandling AB

Mapsec fick i uppdrag av kommittén att utvärdera Sbo:s verksamhet. Utredningen konstaterar att med en med en kombination av en eller flera generella subventioner - utvidgning av statliga investeringsbidrag, en subvention av kreditgarantier och kompletterande bostadstillägg för seniorboende och trygghetsboende skulle Sbo och den marknadssnedvridande form av subvention som Sbo-modellen innebär kunna avvecklas.

År / Nummer
2015 /

Uppdragsgivare
Kommittén EU & kommunernas bostadspolitik

Uppdrag
Utvärdering av Statens bostadsomvandling

Författare
Richard Murray
Allan Gustafsson
footer