Försäljning av statliga konstverk

Bakgrunden till översynen var att Statens konstråds lager av konstverk ökat starkt under senare år vilket binder upp en allt större del av de resurserna. För att minska Statens lagerkostnaderna och frigöra resurser för inköp av ny konst fick Mapsec i uppdrag att belysa de juridiska förutsättningarna för och olika lösningar på hur lagret eventuellt skulle kunna avyttras samt fördelar och nackdelar med de föreslagna lösningarna.

År / Nummer
2013 /

Uppdragsgivare
Kulturdepartementet

Uppdrag

Författare
Folke Hansson
Göran Hägnemark
footer