Kartläggning av svenskt multilateralt bistånd under perioden 1997-2012

Expertkommittén för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd avropade Mapsecs stöd för att kartlägga svenskt multilateralt bistånd under perioden 1997-2013.Bland de frågor som besvarades ingick:
. Hur tillgänglig och tillförlitlig är informationen om det svenska multilaterala biståndet i inhemska och internationella källor?
• Vilken information om det multilaterala biståndet finns registrerad och sen när?
• Hur stor har den multilaterala andelen av det svenska biståndet varit år för år?
• Hur har det svenska stödet fördelats på olika organisationer, respektive på grupper av organisationer (exempelvis utvecklingsbanker, FN-organ, övriga internationella organisationer, eller annan lämplig uppdelning)?
• Hur har fördelningen mellan organisationsstöd, öronmärkt stöd (exempelvis multilaterala fonder) och multi-bi-stöd utvecklats?
• Hur ser fördelning av det svenska multilaterala stödet ut i jämförelse med tre likartade givarländer: Storbritannien, Nederländarna och Danmark.


År / Nummer
2013 /

Uppdragsgivare
Expertgruppen för biståndsanalys

Uppdrag

Författare
Per-Åke Andersson
Måns Nerman
Marcus Hertz
footer