Hanteringen av patientklagomål i England, Danmark och Nederländerna

Rapporten beskriver och analyserar hur patientklagomål hanteras i England, Danmark och Nederländerna.

År / Nummer
2014 /

Uppdragsgivare
Socialdepartementet

Uppdrag
Hantering av patientklagomål i England, Danmark och Nederländerna

Författare
Håkan Nordgren
Allan Gustafsson
footer