Genomslag av några aspekter av patientlagstiftningen

I rapporten analyseras genomslaget av lagstiftningen som ger patienter rätt till ny medicinsk bedömning, fast vårdkontakt och information. Det konstateras att det inte i första hand är bristen på information som förklarar det bristande genomslaget.

År / Nummer
2014 /

Uppdragsgivare
Socialdepartementet

Uppdrag
Genomslag av några aspekter av patientlagstiftningen

Författare
Håkan Nordgren
Allan Gustafsson
footer