Ett nationellt, individcentrerat, digitalt ekosystem för hälsa, vård, omsorg, forskning och utveckling

Grundbulten i den vision som presenteras i rapporten är att all information som gäller
individens vård- och omsorgsprocesser – den som generas i de processer som vård- och
omsorgsinstitutioner ansvarar för och den som genereras av individen själv i olika
egenvårdprocesser – lagras i och hämtas från en nationell, gemensam av samhället
administrerad, lagringstjänst. Det vill säga, istället för att vara spridd över ett otal olika
journal- och omvårdnadsdokumentationssystem och lagrad enligt proprietära
standarder registreras informationen om en individ i ett informationsekossystem som
hålls samman av en semantisk princip och ett sätt att lagra informationen.

Ladda hem rapport
År / Nummer
2016 /

Uppdragsgivare
Vinnova

Uppdrag
Ett nationellt, individcentrerat, digitalt, ekosystem för hälsa, vård, omsorg, forskning och utveckling

Författare
Allan Gustafsson
footer