Rapporter


Sök:

 

Nedan redovisas ett urval av rapporter författade av Mapsecs konsulter. Listan är inte komplett och kommer att uppdateras efter hand.Rapportnamn År Uppdragsgivare Språk
Ett nationellt, individcentrerat, digitalt ekosystem för hälsa, vård, omsorg, forskning och utveckling 2016 Vinnova
Marknadshyresnivåer chefsbostäder i fem städer där Sverige har representation 2015 Utrikesdepartementet
Uppskattade marknadsnivåer för Sveriges representation 2015 Utrikesdepartementet
Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U 2014:04) -konsekvensanalys 2015 Kommittéväsendet
Museiväsendets organisation i Danmark, Nederländerna, England, Nya Zeeland och Brasilien 2015 Museiutredning 2014/15
Samhällsekonomisk analys av preclearance på Arlanda 2015 Näringsdepartementet
Konsekvenserna av föreslagen penningtvättsreglering 2015 Penningtvättsutredningen
Konsekvensanalys av inkorporering av Barnkonventionen i svensk lagstiftning 2015 Barnrättighetsutredningen
Utvärdering av Statens bostadsomvandling AB 2015 Kommittén EU & kommunernas bostadspolitik
Genomslag av några aspekter av patientlagstiftningen 2014 Socialdepartementet
Kompletterande förhandsutvärdering av förslag till program för Europeiska Socialfonden 2014-2020 2014 Arbetsmarknadsdepartementet
Hanteringen av patientklagomål i England, Danmark och Nederländerna 2014 Socialdepartementet
Internationella jämförelser av överenskommelser mellan stat och ideell sektor 2013 Utbildningsdepartementet
Kartläggning av svenskt multilateralt bistånd under perioden 1997-2012 2013 Expertgruppen för biståndsanalys
Försäljning av statliga konstverk 2013 Kulturdepartementet
« Bakåt | 1 2 3 4 5 | Framåt »

footer