Nyheter


Uppdrag för RK
2013-10-16
Mapsec har under hösten avropats för en rad uppdrag för Regeringskansliet. Bland dessa för: Ägarprövningskommittén, Expertgruppen för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd avseende Sveriges multilaterala bistånd, Kulturdepartementet avseende Konstrådets lager av konst, Arbetsmarknadsdepartementet avseende Good Relations, och om Ensamkommande barn, Utbildningsdepartementet avseende Överenskommelse mellan staten, kommunerna och civila samhället, Socialdepartementet om patientklagomål, patientmakt, innovationer inom vården och omsorgen och om regionala stödstrukturer inom vård och omsorg.

» Tillbaka
footer