Nyheter


Bortom fagert tal
2010-09-21
Mapsec har fått i uppdrag att bedöma den konsekvensanalys som görs i departementspromemorian: Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering. I uppdraget kommer en oberoende beräkning göras av de ekonomiska konsekvenser som förslaget kan väntas medföra.

» Tillbaka
footer