Nyheter


Vårdmatchning
2010-03-02
Som en utlöpare till Låntidsutredningen om hälso- och sjukvården i Stockholms Läns Landsting har Mapsec, på Svenskt Näringslivs uppdrag, utrett hur ett nationellt system för matchning av efterfrågan och utbud av vård skulle kunna byggas upp och vilka konsekvenser för effektivitet och faktisk valfrihet ett sådant system skulle kunna ha.

» Tillbaka
footer