Nyheter


Enmyndigheter
2009-12-20
Har ombildning till flernivåsmyndigheter till enmyndigheter lett till en effektivisering av verksamheten? Mapsec har, på uppdrag av Statskontoret, utrett om så varit fallet i tre av tolv myndigheter som hitintills ombildats: Skatteverket, Försäkringskassan och Åklagarmyndigheten

» Tillbaka
footer