Mapsec består av en grupp mycket erfarna utredare och forskare. Flertalet är disputerade och alla har praktisk erfarenhet från offentlig förvaltning. Vi genomför såväl breda som fokuserade samhällsanalyser inom de flesta politikområden.

 

Bland våra uppdragsgivare ingår Regeringskansliet, ett antal förvaltningsmyndigheter, kommittéer, Statskontoret, Riksrevisionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholms Läns Landsting och internationella organ såsom Världsbanken, Europakommissionen och OECD.

footer