Kompetensområden

» Ekonomisk styrning
» Förvaltningspolitik och utveckling
» Arbetsmarknads- och integrationspolitik
» Hälso- och sjukvårdsekonomi
» Regionalpolitik och utveckling
» Internationellt utvecklingssamarbete

Om MAPSEC

Mapsec består av en grupp mycket erfarna utredare och forskare med kompetens inom området offentlig styrning. Flertalet är disputerade och alla har praktisk erfarenhet från offentlig förvaltning.  

Bland våra uppdragsgivare ingår Regeringskansliet, statliga kommittéer, ett antal förvaltningsmyndigheter, Statskontoret, Riksrevisionen, Sveriges Kommuner och Regioner, Region Stockholm och internationella organ såsom Världsbanken, Europakommissionen och OECD.

Organisation

Mapsec har formen av kommanditbolag. Detta ger stor frihet när det gäller omfattning av det arbete som varje medlem utför genom Mapsec. Vissa av Mapsecs medlemmar arbetar till en del direkt mot internationella organisationer såsom IMF och Världsbanken. Andra upprätthåller akademiska tjänster vi olika lärosäten runt om i Sverige. Ytterligare andra har nyligen pensionerat sig från höga tjänster i den svenska statsförvaltningen men fortsätter att arbeta deltid som konsulter.

Utöver kretsen kommanditdelägare har Mapsec ett stort nätverk av konsulter och forskare som, vid behov, kan knytas till individuella uppdrag. Mapsec samarbetar också med andra konsultföretag och har bl.a. genomfört flera uppdrag i samarbete med Arthur D. Little och med Statisticon. 

Arbetssätt

Ledordet för allt utrednings- och utvärderingsarbete som Mapsec utför är ”integritet”. Vi beskriver verkligheten som vi ser den. Samtidigt är vi måna att vår analys och våra slutliga rekommendationer får genomslag och inte bara blir hyllvärmare. Detta innebär att vi försöker ha en så bred och djup dialog som möjligt med alla inblandade parter under arbetets gång. 

Våra tjänster

i

Utredningar

l

Utvärderingar

Rådgivning

Föredrag

Utbildning

Kontakt

Adress:
Björngårdsgatan 9B, 118 52 Stockholm
Epost: info@mapsec.se
Telefon: 070-824 24 34