404 Not Found
Please forward this error screen to new.langall.com's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • new.langall.com/m2.txt (port 80)

 

 

Mapsec består av en grupp mycket erfarna utredare och forskare med kompetens inom området offentlig styrning. Flertalet är disputerade och alla har praktisk erfarenhet från offentlig förvaltning.  

 

Bland våra uppdragsgivare ingår Regeringskansliet, ett antal förvaltningsmyndigheter, kommittéer, Statskontoret, Riksrevisionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholms Läns Landsting och internationella organ såsom Världsbanken, Europakommissionen och OECD.

footer